W domu i rodzinie Jezusa – w drodze do wieczernikaW domu i rodzinie Jezusa – w drodze do wieczernika

Obecnie od pierwszych klas podstawówek jest uczona religia. Przeważnie uczyć jej będą księża, dochodzący z pobliskich parafii, ale czasami spotkać również można świeckich nauczycieli. Jak w przypadkach wszystkich innych przedmiotów, także do religii będą potrzebne właściwe podręczniki. Ich ceny wysokie nie są, gdyż cały zestaw nie będzie kosztował nawet czterdzieści złotych. Dodatkowo wydawnictwa, które mają w ofercie podręczniki dla początkowych klas podstawówek zdecydowały się oddzielić podręczniki od zestawu ćwiczeń. W samym podręczniku praktycznie nic się nie wypełnia ani nie pisze, przez co bez większych problemów można go po zakończeniu klasy sprzedać kolejnemu uczniowi. Jest to bardzo praktyczne wyjście, gdyż do kupienia będzie tylko niezbyt gruby zeszyt ucznia, w jakim dzieci kolorują obrazki i robią prace domowe. W klasach pierwszych, dla maluchów, które pierwszy raz mają religię, przewidziany jest najnowszy katechizm W domu i rodzinie Jezusa. Kolejna klasa to już czas uczenia się do pierwszej komunii świętej, a w związku z tym uczniowie potrzebować będą katechizmu z odpowiednim zakresem materiału, a doskonale do tego się nadaje w drodze do wieczernika.