System gaszenia – FM 200System gaszenia – FM 200

FM 200 to system gaszenia, w jakim stosuje się gaz FM-200. Jest to obojętny gaz, jaki ma następujący wzór chemiczny CF3-CHF-CF3. Dodam też, że gaz ten nie podlega zastrzeżeniom Protokołu Montrealskiego. Dzięki temu, że nie podlega on też żadnym ograniczeniom można go używać bez żadnych ograniczeń. Działanie tego gazu ma charakter fizyczny i polega on na wchłanianiu ciepła z ognia. Układ ten składa się ze baków z specyfikiem gaśniczym, które dodatkowo wyposażone są w zawory, rury rozprowadzające i dysze, przez jakie rozprowadzany jest gaz FM 200. Układ FM ma wiele wartości, bowiem instalacje przeciwpożarowe tego typu nadają się do gaszenia pożarów klas A, B i C, nie jest groźny dla ludzi, a ponadto ten specyfik gaśniczy nie ogranicza widoczności w trakcie gaszenia pożaru. Warto też wspomnieć o tym, że system FM-200 ma spełniony wymóg, który dotyczy legalizacja FM 200 i legalizacja FM 200 butle. Dzięki temu można go zastosować nawet w obiektach zabytkowych, lakierniach i hamowniach silników.